Geveladvisering | Advisering

De gevelingenieurs hebben gezamenlijk de expertise en ervaring  u bij vrijwel alle voorkomende gevel onderwerpen als volwaardig adviseur te ondersteunen. 

Projectgerelateerde aspecten betreffen op hoofdlijnen :

  • Ontwerp en/of  uitvoeringstechnisch
  • Organisatorisch (RI&E)
  • Bouwfysisch
  • Constructief
  • Materiaal en/of systeemtechnisch

 

Naast direct projectgerelateerde aspecten worden er advieswerkzaamheden in een breed spectrum in opdracht genomen en uitgevoerd. Voorbeelden betreffen:

  • Aanbesteden van werkzaamheden (DGI bestekken en/of technische omschrijvingen)
  • Samenstellen van een gunningadvies na aanbesteding van de werkzaamheden
  • Ondersteunen bij productontwikkeling gevelgerelateerde producten en/of concepten