Geveladvisering | Inspecties

De reden om  te verzoeken een gevelinspectie kan verschillend van aard zijn. Kenmerkend aan de uitvoering van een inspectie, althans qua begripsvorming welke DGI Dak & Gevel Ingenieurs hanteert , zijn:

  • Beperkt van omvang  
  • Veelal eenmalig karakter
  • Korte doorlooptijd (afspraak en rapportage in een week)
  • Bondige rapportage
  • Geringe kosten (kosten variëren van € 500 tot maximaal € 950 euro Ex. Btw)

 

De reden een inspectie uit te laten voeren kan zeer verschillende zijn, voorbeelden zijn:

  1. Vaststelling lekkage, schade-inventarisatie, oorzaak en oplossing
  2. Vaststelling en controle technische kwaliteit uitvoering
  3. Vaststelling en controle organisatorische kwaliteit uitvoering (veiligheidsvoorzieningen)
  4. Vaststelling kwaliteit gevel ten behoeve van onderhoudsadvies


De resultaten van een inspectie worden schriftelijk gerapporteerd. Zodra er sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden worden de werkzaamheden ingeschaald in de rubrieken onderzoek, schadeonderzoek, advisering en/of begeleiding.