overzicht lichtopeningen in dak gemeentehuis

Dakadvisering

Onze dak- en gevelingenieurs dragen er dagelijks aan bij dat dak en gevel problemen worden voorkomen of zo noodzakelijk worden opgelost. Hierbij profileren onze specialisten zich als betrouwbare adviseurs om u als opdrachtgever ter zijde te staan.

Vanaf het ontwerpstadium, tijdens de uitvoering en bij toekomstig dak- en gevelbeheer biedt DGI u verschillende mogelijkheden om de noodzakelijke kwaliteit te waarborgen. Bij lekkage of schade is het voor de dak- en gevelingenieurs steeds een nieuwe uitdaging om de oorzaak vast te stellen en vervolgens het probleem op te lossen.

Wij hopen dat u zich op onze site goed kunt oriënteren over de mogelijkheden en waar wij u bij kunnen ondersteunen.