Trekproeven op het dak

Inspecties

DGI is gespecialiseerd in het uitvoeren van dakinspecties voor overheidsinstanties, bedrijven, beheerders, verzekeringsmaatschappijen en gebouweigenaren.

Wij voeren dagelijks inspecties uit op daken. De reden voor uitvoering van een dakinspectie is zeer divers:

  1. Vaststelling lekkage, schade-inventarisatie, oorzaak en oplossing
  2. Vaststelling en controle technische kwaliteit uitvoering
  3. Vaststelling en controle organisatorische kwaliteit uitvoering (veiligheidsvoorzieningen)
  4. Vaststelling kwaliteit dak ten behoeve van onderhoudsadvies
  5. Opstellen Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid platte daken

De resultaten van een inspectie worden altijd schriftelijk gerapporteerd.

Hieronder vindt u voorbeelden van een dakinspectie en dakonderhoud.

Zodra er sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden worden de werkzaamheden ingeschaald in de rubrieken Schadeonderzoek, OnderhoudsdiagnoseAdvisering en/of Begeleiding uitvoering.

Kosten dakinspectie

De omvang van de werkzaamheden bepalen vanzelfsprekend de kosten van uw dakinspectie. U kunt altijd vrijblijvend Contact met ons opnemen.