Trekproeven op het dak

Inspecties

DGI voert dagelijks inspecties uit op daken. De reden voor uitvoering van een dakinspectie is zeer divers:

  1. Vaststelling lekkage, schade-inventarisatie, oorzaak en oplossing
  2. Vaststelling en controle technische kwaliteit uitvoering
  3. Vaststelling en controle organisatorische kwaliteit uitvoering (veiligheidsvoorzieningen)
  4. Vaststelling kwaliteit dak ten behoeve van onderhoudsadvies
  5. Opstellen Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid platte daken

De resultaten van een inspectie worden altijd schriftelijk gerapporteerd.

Zodra er sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden worden de werkzaamheden ingeschaald in de rubrieken onderzoek, schadeonderzoek, advisering en/of begeleiding.