Advisering

Advisering

De gevelingenieurs hebben gezamenlijk de expertise en ervaring  u bij vrijwel alle voorkomende gevel onderwerpen goed te ondersteunen. De advisering vindt plaats op het vlak van:

  • Ontwerp en/of uitvoeringstechnisch
  • Organisatorisch (RI&E)
  • Bouwfysisch
  • Constructief
  • Materiaal en/of systeemtechnisch

Naast onderzoekswerkzaamheden worden er projectmatige activiteiten in opdracht genomen en uitgevoerd. Voorbeelden betreffen:

  • Aanbesteden van werkzaamheden (DGI bestekken en/of technische omschrijvingen)
  • Samenstellen van een gunningsadvies na aanbesteding van de werkzaamheden
  • Ondersteunen bij productontwikkeling gevel gerelateerde producten en/of concepten