Begeleiding uitvoering

Begeleiding uitvoering

Het inspecteren van gevel werkzaamheden in uitvoering kan een steekproefsgewijs (toezicht) of meer continu (directievoering) karakter hebben.

Toezicht

Tijdens het toezicht, waarbij de geveladviseur op het werk aanwezig zal zijn, verspreidt over de week, op verschillende aangekondigde en onaangekondigde momenten, worden de navolgende specifieke onderdelen gecontroleerd:

 • de risico’s op lekkage en overlast voor de gebouwgebruiker en omgeving
 • de kwaliteit van de uitvoering gevelvlak en geveldetaillering
 • de kwaliteit van de uitvoering van installatietechnische werken
 • de kwaliteit van de uitvoering van bouw technische werken
 • de kwaliteit van de getroffen veiligheidsvoorzieningen
 • de arbeidsomstandigheden en veiligheid (ARBO)
 • de weersgesteldheid en registratie werkbaar en onwerkbaar weer
 • de voortgang van het werk in relatie tot de planning

Directievoering

Directievoeren omvat de navolgende werkzaamheden:

 • Het voeren van directie, het vertegenwoordigen van de opdrachtgever.
 • Het beoordelen van detailtekeningen en werkplannen.
 • Het bewaken van de voortgang van het werk en planning.
 • Het voeren van de bestekadministratie.
 • Het voeren van overleg met opdrachtgevers, aannemers en derden.
 • Het adviseren van de opdrachtgever bij claims en bestekwijzigingen.
 • Het adviseren en registreren van meer- en minderwerk.
 • Het verzorgen van de financiële afwikkeling van het contract.
 • Het houden van technisch toezicht op de uitvoering.
 • Het evalueren van de geleverde prestaties.
 • Het terugkoppelen van de resultaten van de evaluaties.

Het uitvoeren van toezicht en/of directievoering kan alleen plaatsvinden op basis van door DGI opgestelde en/of geaccordeerde technische omschrijvingen en/of bestekken. Belangrijkste winst van controle van de gevel is het tijdig voorkomen van fouten en onveilige situaties.