Inspecties

Inspecties

Onze inspecteurs voeren dagelijks inspecties uit aan gevels. Voor alle verschillende soorten gevels is expertise beschikbaar.

De reden een inspectie uit te laten voeren kan divers zijn:

  1. Vaststelling lekkage, schade-inventarisatie, oorzaak en oplossing
  2. Vaststelling en controle technische kwaliteit uitvoering
  3. Vaststelling en controle organisatorische kwaliteit uitvoering (veiligheidsvoorzieningen)
  4. Vaststelling kwaliteit gevel ten behoeve van onderhoudsadvies

gevelonderzoek cassette panelen

De resultaten van een inspectie worden schriftelijk gerapporteerd. Zodra er sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden worden de werkzaamheden ingeschaald in de rubrieken onderzoek, schadeonderzoek, advisering en/of begeleiding. Inspecties worden altijd schriftelijk gerapporteerd.