Advisering

Advisering

De dakingenieurs hebben gezamenlijk de expertise en ervaring om u bij vrijwel alle voorkomende dak onderwerpen als volwaardig adviseur te ondersteunen.

Projectgerelateerde aspecten betreffen op hoofdlijnen:

  • Ontwerp en/of uitvoeringstechnisch
  • Organisatorisch (RI&E)
  • Bouwfysisch
  • Constructief
  • Materiaal en/of systeemtechnisch

Naast direct projectgerelateerde aspecten worden er advieswerkzaamheden in een breed spectrum in opdracht genomen en uitgevoerd. Voorbeelden betreffen:

  • Aanbesteden van werkzaamheden (DGI bestekken en/of technische omschrijvingen)
  • Samenstellen van een gunningsadvies na aanbesteding van de werkzaamheden
  • Ondersteunen bij productontwikkeling van dak gerelateerde producten en/of concepten