Ontwerp

Ontwerp

Het bespreken van een gevelontwerp blijkt  zowel in de nieuwbouwsituatie als bij gevelonderhoud een activiteit welke zich zelf gemakkelijk terug verdient. Een zorgvuldige technische en economische afweging geeft betrokken partijen het benodigde inzicht en handvaten om veelvoorkomende  fouten te voorkomen in het ontwerp.

Bij een ontwerpcontrole worden tekeningen, gevelaanzichten en details, omschrijvingen op materiaal en systeem niveau getoetst aan van toepassing zijnde ontwerp en uitvoeringsrichtlijnen.  Belangrijke aspecten waar aandacht aan besteed wordt zijn:

  • De in en externe waterhuishouding
  • De luchtdichting (drukvereffening)
  • De materiaal en systeemcombinaties
  • De bevestigingsmethodiek
  • De geveldetaillering (inclusief toetsing van de “uitvoerbaarheid”)
  • Risico-analyse gebruik/beheer gevels

Naast deze beoordeling kunnen er verschillende controle berekeningen worden gemaakt op de navolgende gebieden:

  • Bouwfysica
  • Constructieve aspecten

De berekeningen kunnen een controlerend of een ontwerp karakter hebben.  Bij de volledige beoordeling wordt steeds getoetst of aan de bouwbesluit eisen wordt voldaan. In de rapportage worden bij de vaststelling van tekortkomingen probleemoplossende of ter vergroting van uitvoerbaarheid of ter beperking van risico’s advies uitgebracht.