Ontwerp

Ontwerp

Het bespreken van een gevelontwerp blijkt, zowel in de nieuwbouwsituatie als bij gevelonderhoud, een activiteit welke zichzelf gemakkelijk terug verdient. Een zorgvuldige technische en economische afweging geeft betrokken partijen het benodigde inzicht en handvatten om veelvoorkomende fouten te voorkomen in het ontwerp.

Bij een ontwerpcontrole worden tekeningen, gevelaanzichten en details, omschrijvingen op materiaal- en systeemniveau getoetst aan van toepassing zijnde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen. Belangrijke aspecten waar aandacht aan wordt besteed zijn:

  • De in- en externe waterhuishouding
  • De luchtdichting (drukvereffening)
  • De materiaal en systeemcombinaties
  • De bevestigingsmethodiek
  • De geveldetaillering (inclusief toetsing van de “uitvoerbaarheid”)
  • Risico-analyse gebruik/beheer gevels

Naast deze beoordeling kunnen er verschillende controleberekeningen worden gemaakt op de navolgende gebieden:

  • Bouwfysica
  • Constructieve aspecten

De berekeningen kunnen een controlerend of een ontwerp karakter hebben. Bij de volledige beoordeling wordt steeds getoetst of aan de bouwbesluit eisen wordt voldaan. In de rapportage worden bij de vaststelling van tekortkomingen probleemoplossende, of ter vergroting van uitvoerbaarheid of ter beperking van risico’s, adviezen uitgebracht.